Přeskočit na hlavní obsah

Pravidla soutěže “Loveink - Prague Tattoo Convent”

Pravidla IG soutěží “Loveink - Prague Tattoo Convent”

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingových soutěží během akce Loveink - Prague Tattoo Convent na INSTAGRAMU (dále jen „soutěž“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který v úplnosti upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli tato pravidla změnit.

 

§ 1 [OBECNÁ USTANOVENÍ]

 1. 1. Pořadatelem soutěže „Loveink - Prague Tattoo Convent"; (dále jen:„Soutěž";) je:

LOVEINK Paweł Bubiak
Krakowska 41/79
50-424 Wrocław
DIČ: 5472119099, IČ: 363659976,

Dále jen „Pořadatel";.
1.2 Soutěž probíhá na území České republiky.

 1. Pořadatel slibuje výhru dle článku 919 a 921 ObčZ
 2. Cílem soutěže je propagace výrobků pořadatele - značky „Loveink - (dále jen: „Propagační výrobky";).
 3. Soutěž bude probíhat ve dnech 19.04.2023 do 27.04.2023. r. (dále jen: „Soutěžní období";).

Soutěž je pořádána na území České Republiky.

 

§ 2 [Podmínky soutěže]

2.1. Účastníkem soutěže se může stát každá fizická osoba starší 18 let –
spotřebitel.
2.2. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a zástupci pořadatele a
koordinátora. Pokud pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že soutěžicí nesplňuje podmínky soutěže nebo nerespektuje pravidla, je oprávněn jej ze soutěže vyloučit. Vyloučené osobě nemůže vzniknout nárok na výhru v soutěži.
2.3. Účast v soutěži je bezplatná a dobrovolná.
3.Pro účast v soutěži, účastník musí:
3.1 Během soutěžní období musí účastníci sdílet soutěžní grafiku na svém stories a okomentovat soutěžní příspěvek @loveinkcz - pomocí emotikonů dle vlastního výběru popsat, jak se s námi budou bavit na Prague Tattoo Convent a označit osobu, kterou by chtěli vzít s sebou. Účastníci soutěže musí sledovat účty @loveinkcz a @tattooconventionprague. Přidání komentáře je zároveň souhlasem s pravidly soutěže a souhlasem se zpracováním osobních údajů.
3.2 Zveřejnění komentáře je dále uvedeno jako "podání";.
4.Komentář:
4.1. Nesmí obsahovat vulgární, obscénní, šokující, násilný nebo nezákonný obsah,
4.2. nesmí obsahovat reklamní sdělení týkající se jakéhokoli subjektu, s výjimkou reklamního obsahu týkajícího se Propagačního produktu.
4.3. Nesmí neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob, zejména pokud jde o: autorská práva, osobnostní práva a právo na ochranu cti a dobré pověsti.
5.V případě porušení některého z výše uvedených ustanovení je pořadatel.
Organizátor je oprávněn takovou osobu ze soutěže vyloučit. Vyloučená osoba nemůže mít nárok na výhru v soutěži.
6. Každý účastník má právo podat do soutěže libovolný počet komentářů, pokud každý z nich splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 2 odst.
7. Kdykoli se v těchto pravidlech hovoří o účasti v soutěži, rozumí se tím
že přihláška přistála v systému ITC serv na instagramovém profilu soutěžícího.
pořadatele - @loveinkcz

§3 [VÝHRA].

 1. V rámci soutěže bude udělena výhra (dále jen "výhra"):
1.1 Dvojí vstupenka na třídenní kongres v Praze.
1.2 Výherci soutěže nejsou oprávněni požadovat peněžní nebo žádnou jinou odměnu.
1.3 Výherce má právo převést výhru na třetí osobu. 6. Výherce je oprávněn výhru převést na třetí osobu.
1.4 Každý účastník může získat pouze jednu výhru.
 

§4 [PRŮBĚH SOUTĚŽE].

 1. Pořadatel vyhodnotí soutěžní práce.
 2. Na základě hodnocení bude vybrána jedna vítězná soutěžní práce.
 3. V případě více než jednoho vítězného soutěžního příspěvku bude výherci udělena pouze jedna cena.
 4. Všichni způsobilí účastníci soutěže ("výherci") budou informováni do 29. dubna 2022 prostřednictvím zprávy na Instagramu,
 5. Pokud výherce na tuto zprávu neodpoví do 30. dubna 2022.
  

§ UST. 5 [STÍŽNOSTI].

 1. Jakékoli stížnosti týkající se soutěže lze zasílat písemně na adresu gabrysia@loveink.pl.
 2. Právo podat stížnost mají pouze účastníci soutěže.
 3. Písemné stížnosti musí být zaslány s předmětem "Soutěž";. Zpráva musí obsahovat následující údaje. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu účastníka soutěže, popis a důvod stížnosti. povahu stížnosti.
 4. Pro řádný průběh soutěže jmenuje vyhlašovatel soutěžní porotu: ve složení: - členové poroty: - předsedy poroty, - členů poroty, - členů poroty: dva zástupci vyhlašovatele (dále jen "porota").
 5. O stížnosti bude rozhodnuto do 14 dnů od jejího doručení porotě.
 6. Rozhodnutí o stížnosti bude účastníkovi zasláno e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve stížnosti do 7 dnů od rozhodnutí.

 

§ UST. 6 [ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ].

 1. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro účely výběrového řízení, tj. pro organizaci a realizaci výběrového řízení, pro účely účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví. finančních předpisů.
 2. Účastník soutěže má právo požadovat od správce údajů přístup k údajům, opravu údajů a doplnění údajů. 
 3. Soutěžící má právo požadovat po správci údajů sdělení uchovávaných osobních údajů nebo jejich výmaz. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro získání výhry nebo uplatnění nároku. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, dále také "nařízení").

 

 

 

Tvůj košík

Tvůj košík je momentálně prázdný.
Klikni zde pro pokračování v nakupování.
Děkujeme vám za zprávu! Brzy se ti ozveme Děkujeme za přihlášení k odběru newsletteru Upozorníme tě, až bude tento produkt opět k dispozici! Přidáno maximální počet dostupných položek.